İçeriğe geç

Vesvese Duası Nedir ve Nasıl Okunursa Faydalı Olur?

vesvese duası

Yazımızı dikkatlice okuyun, zira hem vesvese için güçlü dualar öğreneceksiniz hem de evham ve kuruntu için neler yapılması lazım geldiğini kavrayacaksınız.

  • Vesvese duası yüzyıllar boyunca okunarak faziletleri ise çok kez teyit edilen son derece etkili bir niyaz olarak ifade edilmektedir. İnsan sağlığına ve ruhsal yapısına zarar veren vesvese kişilerin yanlış kararlar almasına neden olmaktadır. Vesveseden kurtulmak için her gün düzenli olarak manevi zırh olan vesvese duası okunması önerilmektedir.

Vesvese ve evham ya da vehim, tanım olarak insanın şüphe, kuruntu ve takıntılardan dolayı içine düşmüş olduğu durum şeklinde ifade edilir ve durumlarda Allah’a sığınmak için okuması gereken dua olarak tanımlanmaktadır. Vesveseler önemsendiği zaman büyür, korkulmadığı zaman da kendiliğinden sönmektedir.

  • Vesveselerden korkulması halinde kişileri hasta ederek mutsuzluğa sürüklemektedir. Nefsin vermiş olduğu vesveseler insanın içinden geçirdiği duygular, kendisi için sarf ettiği sözler, hatıralar, kararlar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Vesveseler kişileri hak yolundan ayırarak aklını çeler, azmini ve iradesini kırarak salih olan amellerinden vazgeçirmeye çalışır, kişileri sefilleştirmek ister. Vesvese bütün vücudu sağlıksız bir duruma sokmaktadır. İlk aşamada kalpte etkisini gösteren vesveseler kişilere ciddi manada zarar vermektedir.

Vesvese Duası Hangi Durumlarda Okunmalıdır?

Şeytan her durumda insanın içine vesvese yerleştirmektedir. İbadeti, fazileti azaltmaya çalışan vesveseler şeytanın kalbinde bulunan “lümme-i şeytaniye” adlı bir yerden insanın kalbine kötü şeyler üflemektedir.

  • Vesvese bazen hastalık adını alırken şeytandan ziyade de kişinin nefsinin eseri olmaktadır. Bu durumdan kurtulmanın yolu belirli bir iradeyle ibadetin hakkıyla yerine getirilmeye çalışılmasıdır. Vesvese duası zaman zaman kendiliğinden beliren durumlarda okunmalıdır.

Psikolojik olarak insanları yoran, kötü hissettiren zamanlarda vesveseye düşmeden bu dua okunmalıdır. Bazı insanlar yapısal olarak vesveseye daha eğilimli olmaktadır. Vesvesenin artması bir çeşit rahatsızlığa dönüşmektedir.

Vesvese, etkisi itibari ile önü alınmaz bir güç olarak görülmemelidir. Çünkü uyanık bir şuur ile Allah karşısında ahlaki sorumluluk duygusuna sahip kişilerde bu etki işlememektedir.

vesvese duası

Vesvese Duası Hangi Durumlarda Tesirli Olur?

Vesvese herhangi bir durumda söz, kuruntu, işkil olarak kendini göstermektedir. Vesvese yaygın şekilde; kötü bir işin yapılması, iyi bir işin terk edilmesi ya da geciktirilmesi, eksik yapılması için şeytanın kışkırtması, aklını çelerek akla kötü düşünceler sokması anlamını taşımaktadır.

  • Vesvese duası bu gibi durumlarda şeytanın şerrinden Allah’a sığınılması anlamını taşımaktadır. Dua ile, vesveseli hareket edilmesinin, kötü düşünceleri engellemenin önüne geçilmektir. Bu durumla birlikte vesvesenin diğer bir kaynağı da kişinin kendi nefsidir.

Kuran’da bu mesele için “yaratılan insanın vesveselerinin insana fısıldandığının bilindiğinden” bahsetmektedir. Vesvese insanı şüphe ve tereddüde sürüklemektedir. Kalpten geçen soruların her biri vesvese olarak ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda duanın okunması vesvesenin ortadan kalkmasına yardımcı olarak tesir etkisi sunacaktır inşâallah.

vesvese duası

Vesvese Duası Nasıl Yapılmalıdır?

Cuma günü akşam ezanından 45 dakika önce: “Allah’ım sen her şeye muktedirsin, Allah’ım bana yardım et.” sözlerini 100 kere tekrarlayarak dileğini söyleyen kişinin sıkıntısı yok olur. Derdine derman bulunur.

  • Ayrıca evham ve kuruntu gibi sıkıntıya düşen ya da borçlanan kişilerin bin kez: “La havle ve la kuvvete illa billahilaliyyil azim.” demesiyle Allahü Teala o şahsınişini kolaylaştırır.

Bunun yanında sabah ve akşamları İhlas ile Muavvizeteyn [iki kuleuzüyü] dualarını üçer defa okuyan şahıs, bütün belaları, afet ve sıkıntıları başından def eder. Bir kimsenin sıkıntılı zamanlarında on kez “Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbülarşil azîm.” demesi ile Allahü Teâlâ üzüntüsünü alır götürür.

Ne var ki tüm bu dualar yapılırken muhakkak ve kesin olarak, yapılan niyazların Türkçe anlamı da bilinmek zorundadır, işte Türkçe anlamları:

vesvese duası

Vesvese Duasının Türkçe Anlamı Nedir?

Bu güzel niyazlarda özetle, Allah’tan başka İlah olmadığı, Allah’ın kulu her çeşit kusurdan tenzih ettiği belirtilmektedir. Ayrıca kişi, nefsime zulüm edenlerdenim ve bununla dua ederek icabet görmeyenin olduğu açıktır, diyerek yakarmaktadır.

  • Sıkıntılı zamanlarda bir kişinin on kez “Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbülarşil azîm.” demesi ile Allah o kişinin bütün üzüntüsünü giderir. Okunacak vesvese duası ile iç sıkıntısı, keder ve kaygı ortadan kalkar inşâallah.