İçeriğe geç
Anasayfa » Sevgi duası esmalarla okunan muazzam etkili bir niyazdır

Sevgi duası esmalarla okunan muazzam etkili bir niyazdır

Müminlerin özel yaşamda her türlü sıkıntılarını aşarak güzel bir yaşama kavuşmalarını sağlayacak yegane güç “sevgi”dir. Seven ve sevilen bir kişi her türlü zorluğun üstesinden gelerek mutluluğun kapılarını aralar.

  • Sevgi görmek ve sevgi beslemek için başvurulacak en etkili yol ise “sevgi duası” okumaktır. Bu tesirli niyaz hem okuyan kişinin duygularının olumlu yönde değişmesini sağlar hem de başka şahısların kişiye sevgiyle yaklaşmasını temin eder. Bu yönüyle sevgi duası aynı zamanda şirinlik duası hükmündedir.

Sevgi duası 4 adet esma ile okunmaktadır. Ancak her esmadan sonra Kuran-ı Kerim’den ayetler de niyaz edilmektedir. Bu yönüyle sevgi duasının “karma bir dua” olduğunu söylemek mümkündür. Esmalar okunurken sadece lafızlar verilmez. Her esmadan sonra birkaç kelimelik Türkçe yakarışlar da vardır. Aslında bu Türkçe bölümler esmaların mealidir. Büyük alimler meali verirken aynı zamanda duanın yakarış kısmını da oluşturmuşlardır.

Dua sözlerine geçmeden önce duanın okunma adabı ile ilgili bazı önemli hususlara değinmenin faydalı olacağı kanaatindeyiz:

sevgi duası

Sevgi duası hangi konulardaki dileklerin gerçekleşmesi için okunmaktadır?

Bu tesirli dua, sevgiye ihtiyaç duyulan her konuda okunabilir. Daha çok özel yaşamda ve aile içinde sevgi temin edilmesi için bu duaya başvurulmaktadır. Ancak iş yerinde insanların takdirini elde etmek ve toplumda büyük itibar elde etmek için de bu duaya müracaat edilebilir.

sevgi duası

Sevgi duası okumadan önce abdest almak şart mıdır?

Duanın içinde yüce Allah’ı karşılayan sıfatlar ile Kuran ayetleri bulunmaktadır. Bu tarz duaları okumadan önce abdest almak zorunlu olmasa da daha doğrudur. Bu itibarla müminlerin sevgi duasını abdestli biçimde okumaları büyük önem taşımaktadır.

Sevgi duası

Duayı günün hangi vakti okumak daha makbuldür?

Sevgi duası günün her vakti okunabilir. Ancak büyük alimler bu tesirli duanın sabahın erken saatlerinde veya gecenin geç vakitlerinde okunmasını tavsiye etmektedir. Söz konusu bu iki vakitten hangisi kişiye uygunsa o zaman dilimi “duanın okunma vakti” olarak belirlenmelidir. Sevgi duasının okunma zamanı hakkında müminlerin genel tercihinin “gece yatsı namazı sonraları” olduğunu da ifade etmek gerekir.

Sevgi duasına üç gün devam etmenin fazileti

Dualara sabırla devam etmek duanın kabul görmesinde etkili olmaktadır. Sevgi duasının da üç gün peş peşe okunması inşallah hayırlara vesile olacaktır. Eğer kişi herhangi bir gün dua okumayı unutursa veya buna fırsat bulamazsa sonraki günlerde duasına devam etmeli ve üç günlük okumayı tamamlamalıdır.

Sevgi duası okunan günlerde bir miktar sadaka vermenin hükmü nedir?

İslam dünyasında yüzyıllardır sevgi duası okuyan müminler güçlerinin el verdiği ölçüde bir miktar sadaka da vermektedir. Aslında duanın okunması ile sadaka vermek arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Yani müminler sadaka vermeden de dua edebilirler. Ancak sadaka vermenin dileklerin gerçekleşmesine vesile olduğu yani duaların kabulünü kolaylaştırdığı bilinmektedir. Bilinçli müminlerin de dua ettikleri dönemlerde sadaka vererek dualarının icabetini artırmaları faydalı olacaktır.

Sevgi duası

Sevgi duasının sözleri

Bismillahirrahmanirrahim 

Ya Ahsenü’l-Hâlikîn,

Sen tasvir edenlerin en iyisisin. Yarattığın her şeyi en güzel şekilde yaratırsın ve kulların hakkında en hayırlısını takdir edersin. Benim hakkımda da hayırlı olanı takdir et ya Rabbim.

İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda.

Ya Hayru’n-Nâsırîn,

Sen yardım edenlerin en hayırlısısın. Bu aciz kuluna da yardım et. Bana sevgi, saygı ve muhabbet ihsan et ya Rabbim.

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla.

Ya Nûru’s-Semâvâti ve’l-Ard,

Sen gökleri ve yeri aydınlatansın, Senin nurun ile karanlıklar aydınlığa çıkar. Beni nurundan mahrum etme. Beni, rahmetinle yüzü aydınlanan kullarından eyle ya Rabbim.

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.

Ya Zû Fadlin ale’l-Âlemîn,  

Sen âlemlere nimet verensin, nimetleri ile kullarına bolca ihsanda bulunan da Sen’sin. Bana ihsanda bulun ve benden nimetlerini esirgeme. Bana sevgi ve muhabbet içinde geçecek bir ömür nasip et ya Rabbim.

Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis. (amin)