İçeriğe geç
Anasayfa » Evlenmek İçin Dua Sözleri ve Makbul Vakitler

Evlenmek İçin Dua Sözleri ve Makbul Vakitler

Evlenmek Hazreti Muhammed’in sünnetidir. Peygamber efendimiz yaşı gelen müminlerin evlendirilmesinin daha hayırlı olacağını beyan etmiştir. Ayrıca İslam Peygamberi örnek evlilik yaşamı ile de müminlere ortak olmuştur.

Evlenme vakti gelen ve hayırlı bir kısmet bularak evlenmek isteyen müminlerin okudukları muhtelif dualar vardır. Bu dualar içinde en tesirli olanı ise 4 farklı Kuran ayeti ile okunan niyazdır.

Evlenmek için duanın 7 gece boyunca okunması tavsiye edilmektedir. Duaya cuma gecesi başlanıp duanın perşembe gecesi bitirilmesi tavsiye edilmektedir.

Bu kutsi dua için makbul kabul edilen zaman dilimi yatsı namazı sonralarıdır. Zaten özel yaşamla ilgili duaların büyük bir kısmı için tavsiye edilen zaman dilimi budur. Tabi müminlerin günün diğer vakitlerinde de dua edebileceklerini ifade etmek gerekir.

Evlenmek için duasının sözleri

Bismillahirrahmanirrahim

Vallahü ceale leküm min enfüsiküm ezvacev ve ceale leküm min ezvaciküm benıne ve hafedetev ve razekaküm minet tayyibat e fe bil batıli yü’minune ve bi nı’metillahi hüm yekfurun.

Hünalike dea zekeriyya rabbeh kale rabbi heb lı mil ledünke zürriyyeten tayyibeh inneke semıud düa’.

Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekıyne imama.

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun. (amin)

evlenmek için dua

Evlenmek için duanın Türkçe meali

Duada geçen ayetlerin sırasıyla Türkçe karşılıkları şöyledir:

Allah, size kendi cinsinizden eşler var etti. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah’ın nimetini inkâr mı ediyorlar? (Nahl-72)

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: “Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin” dedi. (Âl-i İmrân-38)

Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir. (Furkân-74)

Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. (Rûm-21)