İçeriğe geç

Baş Ağrısı İçin Dua Gerçekten Etkili mi?

baş ağrısı için dua

Baş ağrısı başlar başlamaz okunması tavsiye edilen dua

Sahih kaynaklarda bu duanın Peygamber Efendimiz tarafından Hz Ali’ye öğretildiği geçmektedir. Daha sonra çağlar boyunca müminler arasında yaygın biçimde okunmuştur.

Rivayete göre Peygamber Efendimiz başı ağrıyan bir mümine şöyle tavsiye etmiştir:

“Başın ağrıyınca, elini başına koy ve Haşr sûresi’nin sonunu,  ‘Lev enzelnâ’dan itibaren oku.”

Hz Muhammed’in belirttiği kısım Haşr suresinin 21, 22, 23 ve 24. ayetleridir. 

Duanın tam sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelil leraeytehû hâşian mütesaddian min haşyetillah. Ve tilkel emsâlü nadribuhâ linnâsi leallehum yetefekkerûn.

Hüvallahüllezî lâ ilâhe illâ hû. âlimül ğaybi veşşehâdeti hüver-Rahmânür-Rahîm.

Hüvallahüllezî lâ ilâhe illâ hû.El Melik’ül Guddûs-üs-Selâmü’l Mü’minül Müheyminül Azîzül Cebbârül Mütekebbir. Sübhânallâhi ammâ yüşrikûn.

Hüvallâhül hâligul bâriül musavviru lehul esmâül hüsnâ. Yüsebbihû lehû mâ fis-semâvâti vel’ard. Ve hüvel Azîzul Hakîm. (amin)

Haşr suresinin ayetleri ile okunan bu dua kişinin stresten ve her türlü depresyondan kurtulmasına vesile olur. Uzun yıllar baş ağrısı çeken pek çok müminin bu duadan büyük fayda gördüğü belirtilmiştir.

Bu duanın sözlerini ezberlemekte zorlanan müminler yazılı bir metin üzerinden de duayı okuyabilirler. 

Ağır baş ağrılarından kurtulmak için okunan dua

Tirmizi’nin naklettiğine göre Peygamber Efendimiz damarları zonklatacak kadar şiddetli olan baş ağrılarından kurtulmak için şu sözlerle dua edilmesini tavsiye etmiştir: 

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahil kebir. Neûzü billahil azîmi min şerri ırkın na’âr. Ve min şerri harrin nâr. (amin)

Bu duanın sözlerinin peş peşe üç defa okunması halinde inşallah daha tesirli olacağı da belirtilmiştir.

baş ağrısı için dua

Baş ağrısı ile birlikte diğer vücut ağrıları da görüldüğünde okunacak dua

Bazen baş ağrısı tek başına kişiyi rahatsız etmez. Baş ağrısı ile birlikte vücudun diğer kısımları da ağrır. Bu durumda aşağıda sözlerini aktardığımız duanın okunması halinde inşallah müminler bütün ağrılarından kurtulacaklardır.

Bu dua Buhari tarafından rivayet edilmiştir ve sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame. (amin)

Bu tesirli dua bizzat başı ağrıyan kişi tarafından okunabileceği gibi yakınları tarafından vekaleten de okunabilir.

Baş ağrısı için dua okuyacak müminlerin dikkat etmesi gereken 2 önemli husus

Büyük alimler baş ağrısından muzdarip olan ve dua okuyarak bu sıkıntısından kurtulmak isteyen müminlere şu tavsiyelerde bulunmuşlardır:

  1. Baş ağrıları ciddi bir rahatsızlığın habercisi olabilir. Bu itibarla baş ağrısının neyden kaynaklandığını tespit etmek için öncelikle uzman bir doktora görünmek gerekir. Eğer baş ağrısının sebebi fiziksel bir rahatsızlık ise vakit kaybetmeden tedaviye başlamak gerekir.
  2. Baş ağrılarının en yaygın sebepleri yaşama tarzı ile ilgili olanlardır. Uyku düzeni, özel hayattaki sorunlar, beslenme tarzı, stresli yaşam ve geçim sıkıntısı gibi pek çok faktör baş ağrısına neden olabilir. Kişinin baş ağrısından kurtulmak için hayatını düzene sokması büyük önem taşır.

Büyük alimler ayrıca baş ağrısından kurtulmak için dua okumanın da çok olumlu tesirler gösterdiğini ifade etmiştir. Yukarıdaki duaları okuyarak faydasını gören ve baş ağrılarından kurtulan sayısız müminin anlatımları da bulunmaktadır. Bu itibarla sözleri verilen bu duaların “müminler tarafından öğrenilmesi ve yeni kuşaklara da öğretilmesi” büyük önem taşımaktadır.